El ‘T Art Centre és un espai de treball, de recerca i producció amb capacitat de residència, per acollir a artistes, músics, escriptors i investigadors culturals, on es poden utilitzar tallers, compartir seminaris i les seves infraestructures, així com   exhibir-hi producció. 

D'aquesta manera es vol dinamitzar l'entorn amb els artistes, compartint les arts, les noves tecnologies i la natura.

Alguns dels trets característics d'aquest centre són el seu entorn natural o privilegi d'estar situats al peu de la muntanya del Montseny envoltats de camps i boscos. En segon lloc cal destacar que aquest espai forma part de la recuperació del patrimoni rural, una masia del segle XVIII, de la qual s'han restaurat estables, graners, quadres i pallisses reconvertint-los en grans sales, tallers, habitacions, cuines, lavabos i espais necessaris per a esdevenir un centre residencial per artistes.

Un altre aspecte important que cal remarcar és el fet que les activitats del centre es concentren en el triangle: arts visuals – música – literatura.

Tenim com a prioritat donar suport als artistes emergents, mitjançant l'interrelació amb altres artistes, organitzant activitats d'àmbit local amb sinergia internacional.

Ens dirigim principalment a tots els públics del Vallès Oriental, Barcelona i comarques perifèriques.

L'associació del T Centre d'Art promou el desenvolupament i el pensament de l'Art Contemporani com una plataforma sense ànim de lucre.