FINALITATS


Potenciar els intercavis, esdevenint un espai de confluència i exploració de conceptes relacionats amb les identitats que facilitin la incorporació del mestissatge com a fet enriquidor en la nostra societat.

Trobar el diàleg i l'encontre local i global.

Des del punt de vista local, la nostra proposta en aquest centre és fer partíceps als nouvinguts de l'Àfrica per tal de compartir art, cultura i sentiment. En els darrers anys, els pobles que ens envolten estan multiplicant la demografia, i gran part dels nous ciutadans prové de l'Àfrica. Amb la seva aportació cultural, concretament amb la música i la estampació tèxtil enriqueixen la varietat de producció d'art local. 

Pel que fa al diàleg global, la relació amb la cultura antiga i llunyana de la Xina és un element molt significatiu que estem incorporant en el nostre centre degut a la capacitació i trajectòria d'estudis de la directora Isis Casamiquela, aquest fet enriqueix l'espai amb possibilitat d'intercanvis amb artistes de la Xina i de l'Àsia. Algun dels trets més característics és el fet de l'estreta conexió entre cal·ligrafia, pintura i poesia, considerades les tres arts de la perfecció que un bon creador ha de dominar. (Un altre element important que ens ha arribat d'aquest país són les ombres xineses, que s'utlitzen per representar llegendes populars i per tant denoten un gran contingut cultural).